Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
 
 
Love & Sugar Fotografie kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt
van de diensten van Love & Sugar Fotografie, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Love & Sugar Fotografie verstrekt. Love & Sugar Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Je voor- en achternaam 
– Je adresgegevens
– Je telefoonnummer
– Je e-mailadres
– Je IP-adres
 
 
 
WAAROM LOVE & SUGAR FOTOGRAFIE GEGEVENS NODIG HEEFT
 
Love & Sugar Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.Daarnaast kan Love & Sugar Fotografie jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
 
HOE LANG LOVE & SUGAR FOTOGRAFIE JE GEGEVENS BEWAART
 
 
Love & Sugar Fotografie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.
 
DELEN MET ANDEREN
Love & Sugar Fotografie verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
 
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
 
 
Op de website van Love & Sugar Fotografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Love & Sugar Fotografie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
 
 
 
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
 
 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@loveandsugarfotografie.nl. 
Love & Sugar Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.
 
 
Love & Sugar Fotografie is als volgt te bereiken:
Adres: Pinksterbloemweg 4, 2403 VL Alphen aan den Rijn
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 61320773
E-mailadres: info@loveandsugarfotografie.nl
 
GOOGLE ANALYTICS DISCLAIMER
 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
 
U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.
 
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.
 
 
TYPE AND HIT ENTER